Aktuelt

Den første Øst-Vest-konferansen

Den første Øst-Vest-konferansen ble avholdt 3. mars 2016 på Klækken Hotell på Ringerike med statsminister Erna Solberg, jernbanedirektør Elisabeth Enger og vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Alt så lyst ut for disse to prosjektene som går ut fra de to største byene i landet, og som binder de to største landsdelene sammen med veg og bane.

Planlegging og realisering skulle gå raskt

30. august 2015 kom oppdragsbrev fra regjeringen på Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss. 8. desember 2015 fikk strekningen Arna-Stanghelle E16/Vossebanen konsept 5 (K5) tilsvarende oppdragsbrev, og E16/Vossebanen Stanghelle-Voss skulle komme i neste etappe. Begge prosjektene gikk rett på statlig reguleringsplan for her skulle planlegging og realisering skje straks. Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss skulle ha byggestart i 2019 og ferdigstilling i 2024. K5 Arna-Stanghelle byggestart i 2021 og ferdigstilt til 2026.

Fra transportetatene var fellesprosjektet E16/Ringeriksbanen, og kombinasjonsløsningen E16/Vossebanen, bunde-prosjekt i grunnlagsdokumentet til Nasjonal Transportplan 2018-2029.

Den ulykkesutsatte strekningen Bergen-Voss ville bli trygg. Ringeriksbanen vil bidra til å avlaste Oslo, og korte reisetid Oslo-Bergen med 50 minutt. Større kapasitet på godstransport og fossilfri reisetid på Bergensbanen Oslo-Bergen ned mot 4 timer, var innen rekkevidde, trodde alle.

Bare Bergensbanen er Bergensbanen

28. februar i år kom representanter for samarbeidspartiene, med statsminister Erna Solberg i spissen, til Arna stasjon med nyheter om E16/ Arna-Stanghelle. Prosjektet var utsatt til 2. NTP-periode og skuffelsen var stor.
Noen dager seinere kom sjokket i andre enden. Ringeriksbanen/E16 var også utsatt, men så vidt innenfor første NTP-periode. Samtidig lanserte samarbeidspartiene «den største jernbanesatsingen siden vedtaket om Bergensbanen» der hele 45% av Nasjonal Transportplan skal gå til jernbane.

Bare Bergensbanen er Bergensbanen, det største samferdselsprosjektet i norsk historie. Bergensbanen som har bygd landet hver dag siden åpningen i 1909, og som fagekspertisen har dokumentert størst utviklingspotensial i høyfartsutredningen.