BDO

Fleksibilitet, løsningsorientering og evne til å skalere leveranser og tjenester

BDO er et av landets største og ledende kompetansehus innen revisjon og rådgivning.

BDO er en revisjons- og rådgivningsvirksomhet med over 1 350 medarbeidere ved kontorer over hele landet.

Vår visjon om alltid å levere den beste kundeopplevelsen skal prege alle BDOs leveranser.

Vi tilbyr tjenester innen forretningsområdene revisjon, gransking og forebygging av økonomisk kriminalitet, bistand i konkurssaker, IT-revisjon og – risikostyring, virksomhetsstyring, sikkerhet og beredskap, skatt og avgift, samt transaksjonsrådgivning og regnskap.

Ledende kompetansehus

Som et raskt voksende selskap har vi etablert oss som et av landets ledende kompetansehus. Tjenestebredden innen våre forretningsområder skal komme våre kunder til gode gjennom en helhetlig leveranse og økt fokus på hva kundene har behov for. Vår visjon om alltid å levere den beste kundeopplevelsen skal prege alle BDOs leveranser. BDO ønsker å være en tilgjengelig, nær og lojal samarbeidspartner for våre kunder.

Vår strategi med lokal forankring sikrer at vi har lokalkunnskap i tillegg til nasjonal kompetansekraft. Fleksibilitet, løsningsorientering og evne til å skalere leveranser og tjenester i tråd med behov, kjennetegner vår måte å jobbe på.

Våre kunder

Våre kunder spenner fra små bedrifter til store børsnoterte konsern, og omfatter de fleste bransjer over hele landet. Vi jobber også tett med offentlig sektor og har betydelig erfaring med å bistå offentlige virksomheter innenfor våre forretningsområder. Partnernærhet til kunde og seniorkompetanse kjennetegner våre leveranser innen alle våre tjenesteområder.

Internasjonalt er BDO til stede i 152 land og teller 60 000 ansatte. Vi samarbeider tett med store deler av nettverket om både internasjonale og nasjonale kunder med spesielle rådgivningsbehov.

BDO_logo_RGB_h30px

Kontakt

Kompetansehuset BDO
Revisjon | Skatt og avgift | Rådgivning | Regnskap

Hovedkontor i Oslo
Munkedamsveien 45
Vika Atrium
0250 Oslo
E-post
Telefon 23 11 91 00

Lokale kontorer Øst-Vest aksen
Sandvika, Hønefoss, Drammen, Gol, Fagernes og Bergen

E-post
bdo.no