Bergen Næringsråd

Vi skal løfte og inspirere!

Bergens Næringsråd har som misjon å bidra til og fremme deres medlemsbedrifters behov og å sikre gode vekstvilkår for næringslivet gjennom langsiktig og sterk lokal, regional og nasjonal gjennomslagskraft.

Vi skal fremme våre medlemmers interesser gjennom synliggjøring, påvirkning og nettverksbygging.

Tjenester

Handelskammer
Bergen Næringsråd er en del av et internasjonalt handelskammernettverk. Dette medfører nettverk og samarbeid på nasjonalt, nordisk og europeisk plan. Bergen Næringsråd er også en del av det verdensomspennende handelskammersystemet.

INN Bergen – servicesenter for bergensregionen

Bergen Næringsråd tilbyr bedrifter i bergensregionen tjenester ved rekruttering av utenlandsk arbeidskraft. Vi avlaster bedriften ved mottak og integrering av utenlandsk arbeidskraft. Les mer her.

Synliggjøring og rammebetingelser

Bergen Næringsråd arbeider for å synliggjøre næringslivets kompetanse i vår region. Dette omfatter alle næringer. Vi arbeider for å skape langsiktige og forutsigbare rammebetingelser, og for ekstra støtte til strategisk viktige næringer og næringer i etableringsfasen.

Bergen Næringsråd fungerer som en brobygger mellom bedrift, politikk, utdanning og forskning.

bergen_nraad_logo

Kontakt

Besøksadresse:
Olav Kyrresgt. 11, 5014 Bergen
Postadresse:
Postboks 843 Sentrum, 5807 Bergen

Tlf.: 55 55 39 00
E-post: firmapost(a)bergen-chamber.no
Nettside