Rådet for Ringeriksregionen

Utvikle regionen gjennom prioriterte satsninger

Rådet for Ringeriksregionen er et politisk samarbeidsorgan for Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner.

Være arena for samspill og samarbeid, og ta vare på interessene til regionen overfor fylke, stat, næringsliv og andre aktuelle samarbeidsorganer.

Mål

  • Utvikle regionen gjennom prioriterte satsninger innen nærings-, kompetanse- og infrastrukturutvikling.
  • Være arena for samspill og samarbeid, og ta vare på interessene til regionen overfor fylke, stat, næringsliv og andre aktuelle samarbeidsorganer.
  • Initiere og organisere tiltak og planverk på tvers av fylkes- og kommunegrensene.

Det regionale samarbeidet er organisert etter følgende prinsipp:

  • Kommunestyrene
  • Ringerikstinget
  • Rådet for Ringeriksregionen
  • Rådmannsgruppen

Ledelsen av Regionrådet går på omgang mellom kommunene med to års funksjonstid.

logo_raadet_r

Kontakt

Rådet for Ringeriksregionen
Pb 123 Sentrum
3502 Hønefoss
Telefon 32 11 75 94

E-post
Nettside

Foto: Mona. T. Lundemo