Ringerike Næringsforening

Ivareta næringslivets interesser i Ringeriksregionen

Ringerike Næringsforening er en felles interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet i Ringeriksregionen, basert på medlemskap og allianser med andre aktører – private og offentlige.

Ringerike Nærinsgforening –av næringslivet for næringslivet

RNF skal yte tjenester til sine medlemmer gjennom å:

  • Ivareta næringslivets interesser i Ringeriksregionen generelt og overfor offentlige myndigheter og leverandører av offentlige tjenester spesielt.
  • Påvirke kommunale, fylkeskommunale og statlige rammebetingelser i relasjon til medlemmenes interesser og næringsutviklingsarbeid generelt, for å sikre en sunn og positiv utvikling.
  • Tilrettelegge arenaer, der positiv utvikling skapes gjennom samarbeid, innenfor og på tvers av bransjer og miljøer, samt mellom næringsliv, offentlige organisasjoner og kompetansemiljøer.
  • Fremme informasjon til nytte for næringslivet.

 

logo_rnf

Kontakt

Ringerike Næringsforening
Næringslivets Hus
Hønefoss Bru 1b
3510 Hønefoss
Telefon 32 17 17 20

E-post
rnf.no