Sparebanken Vest

Vil bidra til at Vestlandet utvikler seg som region

Sparebanken Vest vil bidra til at Vestlandet utvikler seg som region og fremstår som et attraktivt og godt sted å bo. Derfor investerer vi i folkene som bor her, bedriftene som driver virksomhet her og idéene og prosjektene som gir verdi til regionen og Vestlendingen. Dette er selve historien vår og grunnprinsippet i det å være en sparebank: Å dele av overskudd for å bidra til utvikling.

Å gjøre livet på Vestlandet enda litt bedre.

Historien vår

Banken ble stiftet i 1823 for å hjelpe fattige i Bergen, og skulle styrke lokalsamfunnet og skape utvikling og stabilitet. Banken skulle tjene penger, men overskuddet skulle ikke være for stort, og deler av det skulle gis tilbake som gaver til allmennyttige formål.

Visjon & verdier

Visjonen vår er at alt det vi gjør, gjør vi for å bidra til at livet på Vestlandet blir enda litt bedre.

  • Tillit
  • Enkelhet
  • Lokalt engasjement
  • Slik skal du oppleve oss. Ansikt til ansikt, på nett eller i telefonen.

spare_v_logo

Kontakt

Besøksadresse 
Jonsvollgaten 2, 5011 Bergen

Post sendes til:
Postboks 7999, 5020 Bergen

Telefon (+47 915) 05555
Telefax (+47) 55 21 73 50

E-post
Nettside