VossaLøysinga

Vossaløysinga – banar veg for utvikling

Vossaløysinga AS, er ein interesseorganisasjon frå Voss og Vaksdal som vil realisera E16/Vossabanen-Bergensbanen Arna-Voss etter K5-traséen.

Vossaløysinga ser korridoren frå Bergen til Voss som løysinga for Bergensregionen sine areal- og transportutfordringar. Vossabanen vil, med reisetid på 32 minutt Arna-Voss, gje ein felles bustad- og arbeidsmarknad som vil utløyse store regionale verknader.

Vossaløysinga ser korridoren frå Bergen til Voss som løysinga for Bergensregionen sine areal- og transportutfordringar.

I dag er kanskje E16/Vossabanen-Bergensbanen den veg- og jernbanestrekningen i landet som er mest utrygg for liv og helse.

Vossabanen, saman med Ringeriksbanen, fleire kryssingsspor og utrettingar på strekninga redusera reisetida mellom Bergen og Oslo til 4 timar, og gjera toget til eit godt miljømessig alternativ til fly.

vossaloysinga

 

Kontakt

Vossaløysinga
Postboks 10
5701 VOSS
Telefon: 913 28 768

E-post
vossaloysinga.no