Øst-Vest-konferansen 2016

toppbanner

Velkommen

Statsminister Erna Solberg holder hovedinnlegget på Øst-Vest-konferansen på Hønefoss.

Utgangspunktet er Regjeringens planer om bygging av Ringeriksbanen og ny E16 mellom Hønefoss og Sandvika. Øst-Vest-konferansen fokuserer på den samfunnsøkonomiske nytten av disse prosjektene for hele Oslo-Bergen-aksen som også omfatter Bergensbanen Arna-Voss. Konferansen arrangeres få dager etter at neste Nasjonal Transportplan (NTP) er fremlagt. Jernbaneverket og Statens vegvesen er tilstede for å informere om nyhetene i planen.

DET STØRSTE INNEN SAMFERDSEL SIDEN BERGENSBANEN BLE BYGGET

 

footer_1200_ny