Aktuelt 2016

Møt statsminister Erna Solberg på Øst-Vest-konferansen 2016

Velkommen til den første Øst-Vest-konferansen på Hønefoss 3. mars 2016! Med statsminister Erna Solberg i spissen, vil en rekke sentrale foredragsholdere fokusere på den betydelige samfunnsøkonomiske nytten av Ringeriksbanen og ny E16 Sandvika-Hønefoss samt videre utvikling av E16 Arna-Voss og Vossebanen for hele strekningen Oslo-Bergen. Konferansen arrangeres få dager etter at Jernbaneverket og Statens vegvesen har fremlagt sitt forslag til neste Nasjonal Transportplan (NTP). Jernbanedirektør Elisabeth Enger og vegdirektør Terje Moe Gustavsen vil på konferansen redegjøre nærmere for NTP-forslaget.

Tid

Torsdag 3. mars 2016 kl.11.30-17.00 (konferansen starter med enkel lunsjservering)

Sted

Klækken Hotell, Hønefoss