Rådet for Ringeriksregionen

Rådet for Ringeriksregionen er et politisk samarbeidsorgan for Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner.

Rådet har som mål å:

  • Utvikle regionen gjennom prioriterte satsninger innen nærings-, kompetanse- og infrastrukturutvikling.
  • Være arena for samspill og samarbeid, og ta vare på interessene til regionen overfor fylke, stat, næringsliv og andre aktuelle samarbeidsorganer.
  • Initiere og organisere tiltak og planverk på tvers av fylkes- og kommunegrensene.

Det regionale samarbeidet er organisert etter følgende prinsipp:

  • Kommunestyrene
  • Ringerikstinget
  • Rådet for Ringeriksregionen
  • Rådmannsgruppen

Ledelsen av Regionrådet går på omgang mellom kommunene med to års funksjonstid.

logo_raadet_r

Rådet for Ringeriksregionen

Pb 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon 32 11 75 94

E-post

Nettside

Foto: Mona. T. Lundemo