Ringerike Næringsforening

Ringerike Næringsforening er en felles interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet i Ringeriksregionen, basert på medlemskap og allianser med andre aktører – private og offentlige.

RNF skal yte tjenester til sine medlemmer gjennom å:

  • Ivareta næringslivets interesser i Ringeriksregionen generelt og overfor offentlige myndigheter og leverandører av offentlige tjenester spesielt.
  • Påvirke kommunale, fylkeskommunale og statlige rammebetingelser i relasjon til medlemmenes interesser og næringsutviklingsarbeid generelt, for å sikre en sunn og positiv utvikling.
  • Tilrettelegge arenaer, der positiv utvikling skapes gjennom samarbeid, innenfor og på tvers av bransjer og miljøer, samt mellom næringsliv, offentlige organisasjoner og kompetansemiljøer.
  • Fremme informasjon til nytte for næringslivet.

Ringerike Nærinsgforening –av næringslivet for næringslivet

logo_rnf

Ringerike Næringsforening

Næringslivets Hus

Hønefoss Bru 1b

3510 Hønefoss

Telefon 32 17 17 20

E-post

rnf.no