Ringeriksløsningen

Vil bidra til å realisere et uutnyttet potensiale

De tre næringslivsaktørene Tronrud Engineering, Tronrud GRUPPEN og AKA tok høsten 2013 initiativ til Ringeriksløsningen for å få fortgang i planene om bygging av Ringeriksbanen og ny E16 Sandvika-Hønefoss.

Sparebank 1 Ringerike Hadelands Næringsstiftelse, Hønefoss Sparebank og Ringeriks-Kraft ble også med på laget. I tillegg er det et nært og godt samarbeid med Ringerike Næringsforening (RNF), Ringerike Utvikling samt Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner.

Mål

Målsetningen med initiativet er å posisjonere Ringeriksløsningen som viktig og nødvendig for Oslo-området, Ringeriksregionen, Hallingdal og Valdres, Vestlandet – og dermed for Norge.

Ringeriksløsningen vil bidra til å realisere et stort, uutnyttet potensiale for bosetnings- og næringsutvikling på hele strekningen mellom Oslo og Bergen via Hallingdal og Valdres.

Ringeriksløsningen er således en viktig nasjonal løsning med en betydelig samfunnsøkonomisk nytteverdi.

logo_ringerikslosningen

Foto: Ann Kristin Støveren v/Futuria