Program 2016

Torsdag 3. mars 2016 på Klækken Hotell


11:30 – 12:00

Enkel bevertning


12:00 – 12:15

Velkommen til Øst-Vest-konferansen 2016

Ordfører Kjell B Hansen – Ringerike kommune, og leder i Rådet for Ringeriksregionen


12:15 – 13:00

Hovedlinjene i Nasjonal transportplan 2018-2029. Ringeriksbanen, E16 Sandvika-Hønefoss, E16 Arna-Voss og Vossabanen.

Elisabeth Enger – Jernbanedirektør og Terje Moe Gustavsen – Vegdirektør


13:00 – 13:25

Viktigheten av god infrastruktur for konkurransekraft og nyskaping i fastlands-Norge

Are Kjensli – adm. direktør NHO Logistikk og Transport


13:25 – 13:50

BI-rapporten om Ringeriksbanens samfunnsøkonomiske nytteverdi

Morten Myksvoll – daglig leder i Forum Nye Bergensbanen – LAST NED FOREDRAG


13:50 – 14:10

PAUSE


14:10 – 14:30

Viktigheten av Ringeriksbanen og E16 Sandvika-Hønefoss for Buskerud

Roger Ryberg – fylkesordfører i Buskerud


14:30 – 15:00

Hvorfor bygging av Ringeriksbanen, E16 Sandvika-Hønefoss, E16 Arna-Voss og Vossabanen er viktig i en nasjonal sammenheng

Statsminister Erna Solberg


15:00 – 15:25

Vossaregionen riggar for vekst

Nils Akselberg – styremedlem i Vossaløysinga


15:25 – 15:50

Hallingdal rigger for vekst

Knut Arne Gurigard – daglig leder i Regionrådet i Hallingdal


15:50 – 16:10

PAUSE


16:10 – 17:00

Ringeriksregionen rigger for vekst – paneldebatt

  • Terje Dahlen, Utviklingsdirektør AKA
  • Haakon Tronrud, Eier/konsernsjef Tronrud GRUPPEN
  • Ola Tronrud, Eier Tronrud Engineering AS
  • Ordfører Kjell B Hansen, Ringerike kommune, og leder i Rådet for Ringeriksregionen
  • Ledes av: Jan Erik Gjerdebakken – Daglig leder i Ringerike Næringsforening

17:00 – 17:00

Avslutning

Konferansier Arne Hjeltnes

footer_1200_ny