Program

Torsdag 4. mai 2017 i Grieghallen

Konferansier: Atle Kvamme


 

10:00 – 11:45

Erlend O. Nødtvedt Bergensforfatter som er en av de mest talentfulle i Norge.
Anna Elisa Tryti Byråd for byutvikling i Bergen kommune ønsker velkommen
Hans Erik Ringkjøb Styreleder for Forum nye Bergensbanen
Laila Himle Aksjonsleder for «Ny E16»
Morten Klokkersveen Prosjektdirektør Bane NOR fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16
Nils T Bjørke Leder av Miljø- og samferdsleutvalet Hordaland fylkeskommune
Ketil Solvik-Olsen Samferdselsminister

 


 

11:45 – 12:10

Lunsj


 

12:10 – 13:30

Hva mener mitt parti om K5 Arna-Stanghelle-Voss og E16/Ringeriksbanen?

Audun Lysbakken Første kandidat Hordaland – Sosialistisk Venstreparti
Arild Hermstad Første kandidat Hordaland – Miljøpartiet De Grønne
Magne Rommetveit Første kandidat Hordaland – Arbeiderpartiet
Kjersti Toppe Første kandidat Hordaland – Senterpartiet
Terje Breivik Første kandidat Hordaland – Venstre
Torill Selsvold Nyborg Andre kandidat Hordaland – Kristelig Folkeparti
Tom-Christer Nilsen Femte kandidat Hordaland – Høyre
Helge André Njåstad Første kandidat Hordaland – Fremskrittspartiet

 


 

13:30 – 14:00

Debatt


Pdf-versjon av programmet til konferansen


footer_1200_ny