Statsminister Erna Solberg

Hvorfor bygging av Ringeriksbanen, E16 Sandvika-Hønefoss, E16 Arna-Voss og Vossabanen er viktig i en nasjonal sammenheng